• منابع پردازشی

  • تعداد سرور های مجازی مورد نیاز خود راوارد کنید، مجموع منابعی که در این قسمت وارد میکنید میتواند بصورت مساوی یا نا مساوی بین این سرور ها تقسیم شود.
  • منابع شبکه ای

اطلاعات تماس

برای ارتباط با پشتیبانی، در کنار استفاده از تیکت می توانید از روش های زیر استفاده کنید.