استخدام

از علاقه مندی شما برای پیوستن به تیم وان سنتر سپاس گزاریم، خواهشمند است فرم زیر را تکمیل فرمایید
  • Date Format: YYYY dash MM dash DD
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

استخدام

از علاقه مندی شما برای پیوستن به تیم وان سنتر سپاس گزاریم، خواهشمند است فرم زیر را تکمیل فرمایید
  • Date Format: YYYY dash MM dash DD
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .