نحوه پرداخت

خواهشند است پس از انتقال وجه، جزئیات پرداخت را در همان روز از طریق سیستم پشتیبانی گزارش نموده و از کامل شدن عملیات پرداخت و تسویه فاکتور مربوطه اطمینان حاصل فرمایید.
در صورت عدم ارائه رسید، پرداختی شما ثبت نخواهد شد.

*در صورت واریز به حساب ثبت پرداختی طی روز های کاری و ساعات اداری انجام خواهد شد.*

شماره شبا : IR۴۴۰۵۶۰۰۸۲۴۸۱۰۰۳۳۹۱۹۷۴۰۰۱

بانک سامان به نام داده پردازی ابری فرتاک