[ad_1]

این فایل شامل لاگ‌های دسترسی به cPanel و WHM و اقدامات انجام شده در آن می‌باشد. /usr/local/cpanel/logs/access_log Access logs and user actions در این مسیر لاگ‌های مربوط به انتقال حساب و سایر گزارشات مربوط به آن است. /var/cpanel/logs Account transfers and misc. logs برخی از اقدامات انجام شده بر روی حساب‌های کاربری مانند حذف و ایجاد در این فایل ثبت می‌شوند. /var/cpanel/accounting.log Auditing log (account creations, deletions, etc) لاگ‌های مربوط به بکاپ در این مسیر ذخیره می‌شوند. usr/local/cpanel/logs/cpbackup/ Backup logs لاگ‌های مربوط به حملات Brute force در این فایل وجود دارد. usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log/ Brute force protection (cphulkd) log در صورت فعال بودن dnsadmin، لاگ‌های آن در این مسیر قرار می‌گیرند. usr/local/cpanel/logs/dnsadmin_log/ Cpanel dnsadmin dns clustering daemon این فایل شامل لاگ‌های TaskQueue است. usr/local/cpanel/logs/queueprocd.log/ Cpanel taskqueue processing daemon این فایل شامل لاگ‌های مربوط به وقایع دیتابیس هر حساب کاربری می‌باشد. /usr/local/cpanel/logs/setupdbmap_log DBmapping در این مسیر، لاگ‌های EasyApache را می‌توانید مشاهده کنید. /usr/local/cpanel/logs/easy/apache/ EasyApache build logs در این فایل برخی از خطاهای عمومی در cPanel و WHM (مانند fatal error یا time out) وجود دارد. usr/local/cpanel/logs/error_log/ Error log لاگ‌های مربوط به نصب cPanel در این مسیر وجود دارد. var/log/cpanel-install.log/ Installation log لاگ‌های مربوط به آپدیت لایسنس cPanel یا خطاهای آن در این فایل یافت می‌شود. /usr/local/cpanel/logs/license_log License updates and errors لاگ تغییرات دیتابیس در این فایل وجود دارد. usr/local/cpanel/logs/build_locale_database_log/ Locale database modifications لاگ ورود به کنترل پنل در این فایل ثبت می‌شود. usr/local/cpanel/logs/login_log/ Login errors (CPSRVD) لاگ‌های مربوط به Horde در این فایل وجود دارد. /var/cpanel/horde/log/ Horde در این مسیر لاگ‌های مربوط به Roundcube ذخیره می‌شود. /var/cpanel/roundcube/log/ RoundCube لاگ‌های SquirrelMail در این مسیر یافت می‌شود. /var/cpanel/squirrelmail/ SquirrelMail لاگ خطاهای بحرانی مربوط به هر اکانت در این فایل ذخیره می‌شود. usr/local/cpanel/logs/panic_log/ Panic log لاگ پهنای باند استفاده شده مربوط به هر اکانت، در این فایل ذخیره می‌شود. /var/cpanel/bandwidth.cache/{USERNAME} Per account bandwidth history (Cached) لاگ پهنای باند استفاده شده مربوط به هر اکانت، در این فایل ذخیره می‌شود. (به صورت human readable) /var/cpanel/bandwidth/{USERNAME} Per account bandwidth history (Human Readable) این فایل شامل لاگ وضعیت سرویس‌ها است. /var/log/chkservd.log Service status logs در این فایل لاگ‌های مربوط به Tailwatch Driver قرار دارد. /usr/local/cpanel/logs/tailwatchd_log Tailwatch driver tailwatchd log این مسیر شامل لاگ‌های فرایند بروزرسانی است. /usr/local/cpanel/logs/update_analysis/{TIMESTAMP}.log Update analysis reporting این مسیر شامل لاگ‌های بروزرسانی سیستم است. /var/cpanel/updatelogs/update.{TIMESTAMP}.log Update (UPCP) log این فایل شامل لاگ‌های مربوط به خطاهای Web Disk feature است. /usr/local/cpanel/logs/cpdavd_error_log WebDisk (CPDAVD) در این فایل وضعیت پهنای باند تمامی اکانت‌ها وجود دارد. /usr/local/cpanel/logs/stats_log Website statistics log

[ad_2]

اشتراک گذاری